Evaluare

motociclete | biciclete | autovehicule | etc.
apartamente | case | oficii | clădiri | depozite | etc.

Pentru efectuarea evaluării bunului sunt necesare următoarele acte:

Documente ce atestă dreptul de proprietate asupra terenului

Extras din Registrul de evidență a bunurilor

Pașaport tehnic (automobil)

Factura/invoice (utilaj)

Actul de identitate

Foto