Arhivare

Clasificarea documentelor și sortarea lor
Întocmirea ghidului în arhivă
Legare, copertare
Depozitare în cutii