Blog

Zilierii trebuie să încheie contracte individuale cu CNAS

Mărimea contribuției stabilite pentru anul 2019, prin Lege pentru persoanele fizice, care activează în calitate de zilieri, constituie 2.412 lei anual. Persoanele trebuie să achite 201 lei lunar (1/12 din suma anuală).

Fiecare persoană, care a activat cel puţin o zi de activitate necalificată cu caracter ocazional pe parcursul unei luni, este obligat să se prezinte, până în data de 25 a lunii următoare lunii la CNAS unde este înregistrat agentul economic ca plătitor de contribuții pentru a încheia contract de asigurare socială.

Contractul de asigurare socială se încheie cu persoanele fizice, care desfăşoară sau au fost antrenați în activităţi necalificate cu caracter ocazional începând cu data de 2 septembrie 2018.