Blog

Munca pe fractiune de norma - o soluție de moment pentru angajator și salariat

Situatia actuală a pus antreprenorii în fata mai multor provocări. O mare problema pentru ei, în calitate de angajatori, tine de managementul raporturilor juridice cu salariatii. O soluție pentru întreprinderile care trec la un regim special (limitat sau redus) de munca este pusă la dispoziție de art. 97 al Codului Muncii, care prevede:

 

Articolul 97. Timpul de muncă parţial (munca pe fracţiune de normă)

(1) Angajatorul poate angaja salariaţi cu ziua sau săptămîna de muncă parţială (pe fracţiune de normă), durata concretă a timpului de muncă parţial fiind consemnată în contractul individual de muncă, în conformitate cu prevederile art.49 alin.(1) lit.l).

(2) Timpul de muncă parţial poate fi stabilit şi după încheierea contractului individual de muncă, cu acordul ambelor părţi ale acestuia. La cererea femeii gravide, a salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 10 ani sau copii cu dizabilităţi (inclusiv aflaţi sub tutela sa) ori a salariatului care îngrijeşte un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săptămîna de muncă parţială.

(3) Munca pe fracţiune de normă este retribuită proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului efectuat.

 

Astfel, cu acordul angajatorului si salariatului, contractul individual de munca se modifică. În acordul de modificare se va indica durata timpului de munca (cu fracțiune de norma) și salariul, care se va calcula proporțional timpului lucrat. Se atrage atenția că alin. (3) permite ca salariul sa fie stabilit și în funcție de volumul lucrului efectuat.

 

23 martie 2020

Diana CONSTANTINOVICI

consilier juridic, tax/HR

Ceco Management SRL