Blog

Cum are loc procesul de înregistrare a unei întreprinderi?

Conform Legii RM cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr. 845 din 03 ianuarie 1992, antreprenoriatul constituie, activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.

Orice persoană care dorește să desfășoare activitate de antreprenoriat trebuie mai întâi să înregistreze afacerea.În Republica Moldova înregistrarea unei afaceri se face în baza  Legii nr.220 din 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Înregistrarea de stat  a întreprinderilor și organizațiilor se realizează de către Agenția Servicii Publice. 

Potrivit legii antreprenoriatul poate fi organizat în una din formele organizatorico-juridice: 
- întreprindere individuală;
- societate în nume colectiv;
- societate în comandită;
- societate pe acțiuni;
- societate cu răspundere limitată;
- cooperativă de producție și de întreprinzător;
- întreprindere de stat și întreprindere municipală.

Inițierea unei afaceri trebuie să fie un act responsabil și bine chibzuit. Persoana care dorește să pornească  propria afacere trebuie să atragă atenție nu doar genului de activitate pe care-l va practica, dar și formei juridice de organizare de care depinde dezvoltarea ulterioară a afacerii.

CECO acordă asistență juridică și sprijin în îndeplinirea tuturor etapelor de înregistrare a unei întreprinderi după cum urmează: 
- Înregistrarea companiei la Agenția Servicii Publice;
- Asistarea la deschiderea unui cont bancar;
- Înregistrarea la Inspectoratul Fiscal de Stat;
- Înregistrarea la Biroul Național de Statistică;
- Înregistrarea la Compania Națională de Asigurări de Sănătate;
- Înregistrarea la Casa Națională de Asigurări Sociale. 

După efectuarea înregistrării întreprinderii obțineți un set de documente ce includ:
1.Decizia organului înregistrării de stat a întreprinderii; 
2.Actele de constituire a întreprinderii;
3.Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali;
4.Numărul unic de identificare de stat (IDNO) atribuit persoanei juridice. Acesta este considerat şi cod fiscal.

Având în vedere că procesul de înregistrare necesită cunoștințe și muncă asiduă, CECO dispune de specialiști care sunt gata  de a prelua asupra sa organizarea și îndeplinirea activităților ce țin de înregistrarea întreprinderii dumneavoastre.