Blog

Ce trebuie să știm despre reglementările din domeniul securității și sănătății în muncă?

Securitate şi sănătate în muncă reprezintă ansamblu de activităţi avînd ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de lucru, apărarea vieţii și sănătăţii lucrătorilor. Procedurile și standardele de securitatea muncii definesc un sistem de reguli aplicabile tuturor participanților la procesul de muncă.

Protecția muncii reprezintă ansamblul de acțiuni și măsuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității lucrătorilor.

Securitatea și sănătatea în muncă asigură: reducerea absenteismului pe motiv de boală; micșorarea numărului de persoane care sunt nevoite să își reducă programul de lucru pentru a îngriji un membru al familiei; reducerea costurilor cu asistența medicală; menținerea în activitate a lucrătorilor în vârstă etc.

Potrivit Art.3, alin.(2) al Legii securității și sănătății în muncă  nr. 186 din 10.07.2008, dispoziţiile prezentei legi se aplică:
a) angajatorilor;
b) lucrătorilor;
c) reprezentanţilor lucrătorilor;
d) persoanelor care solicită angajarea în câmpul muncii, aflate în unitate cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale;
e) persoanelor care desfăşoară muncă neremunerată în folosul comunităţii sau activităţi în regim de voluntariat;
f) persoanelor care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şi pentru care dovada clauzelor contractuale şi a prestaţiilor efectuate se poate face prin orice alt mijloc de probă;
g) persoanelor care, pe durata ispăşirii pedepsei în locuri de detenţie, lucrează în atelierele instituţiilor penitenciare sau la alte locuri de muncă;
h) şomerilor, pe durata participării acestora la o formă de pregătire profesională.

Conform  legii evidențiate mai sus, fiecare persoană juridică trebuie să deţină la unitate un set de documente la capitolul securitate şi sănătate în muncă și anume:
- Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate ;
- Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
- Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;
- Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate;
- Planul anual de protecţie şi prevenire:
- Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi angajaţii;
- Registrul de înregistrare a instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;
- Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor;
- Plan de acţiune în caz de pericol grav şi imediat etc.

Neîndeplinirea cerințelor Legii SSM se pedepsește  conform  legislației în vigoare.

Dacă ați ajuns în situația când angajatorul nu dorește să achite compensații sau dacă în contractul de muncă nu este indicat capitolul cu privire la securitate și sănătate în muncă, experții CECO sunt gata să vă ofere servicii juridice de calitate.