Blog

Beneficiile externalizării serviciilor contabile

Orice afacere are nevoie de evidență contabilă. În cadrul unei întreprinderi serviciile contabile pot fi realizate de un salariat sau de o companie ce prestează astfel de servicii prin încheierea unui contract. 

CECO oferă  servicii  de contabilitate complete și complexe, adaptate cerințelor legii și dispune de o echipă de experți instruiți în acest domeniu, capabili să preia controlul financiar preventiv. 

Echipa CECO încurajează, ghidează, și asistă antreprenorii în activitățile ce țin de dezvoltarea întreprinderii prin prestarea următoarelor servicii:
- Întocmirea documentelor primare;
- Asigurarea accesării rapide și ușoare a documentelor contabile;
- Evidența  conturilor bancare și a operațiunilor cu banca;
- Oformarea casierei operaționale;
- Întocmirea rapoartelor statistice și fiscale;
- Prezentarea rapoartelor la timp;
- Îndeplinirea și oformarea anuală a inventarierilor;
- Colectarea documentelor necesare etc.

Avantajele externalizării serviciilor contabile:
- Economisirea timpului (aveți posibilitatea să vă concentrați asupra activităților de bază ale companiei);
- Economisirea personalului (nu aveți nevoie de contabil, economist);
- Economie de spațiu (echipa CECO desfășoară actvitățile la sediul său);
- Economie de mijloace financiare (contractual încheiat între CECO și client este mai avantajos din punct de vedere economic decât un contract individual de muncă).